comunicat: Ziua internaţională a femeilor – 8 martie 2009

Bucuresti, 08 Martie 2009 – Mesajul doamnei Thoraya Ahmed Obaid, Director Executiv al UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie

Astăzi, cu ocazia Zilei internaţionale a femeilor, haideţi să ne unim eforturile pentru a pune capăt violenţei îndreptate împotriva femeilor şi a fetelor.

Fie că vorbim despre trafic de persoane, violenţă în familie, crime comise în numele onoarei sau al pasiunii, căsătoria copiilor, mutilare sau tăiere genitală feminină, sau violenţă sexuală, care în numeroase situaţii de conflict a luat proporţii alarmante, violenţa îndreptată împotriva femeilor şi a fetelor reprezintă o infracţiune odioasă care prea adesea este învăluită în tăcere şi prea rar este pedepsită.

Astăzi, adresăm un apel către toţi liderii politici, liderii comunităţilor şi liderii religioşi de a se ridica împotriva violenţelor la care sunt supuse femeile şi fetele. Chemăm la dialog public şi la dezbateri deschise. Îndemnăm autorităţile din toate ţările să elaboreze şi să aplice legi care să-i pedepsească pe agresori şi care să asigure servicii de sănătate şi sprijin social pentru supravieţuitori.

Aducem un omagiu femeilor care au luat iniţiativă în acest domeniu şi îndemnăm mai mulţi bărbaţi şi băieţi să-şi folosească influenţa pentru o schimbare în bine.

Împreună putem schimba normele sociale şi atitudinile care tolerează discriminarea şi violenţa împotriva femeilor şi a fetelor. Împreună putem consolida sistemele legislative, accesul la justiţie şi supremaţia legii necesare pentru a proteja şi susţine drepturile omului. Împreună putem asigura supravieţuitorilor sprijin social şi servicii de sănătate. Trebuie să garantăm dreptul la sănătatea sexuală şi a reproducerii şi să asigurăm accesul la informaţii şi servicii pentru planificare familială, maternitate fără riscuri şi prevenirea HIV.

Violenţa împotriva femeilor şi a fetelor nu este strict problema femeilor – este o problemă care ne priveşte şi ne afectează pe toţi. Niciun obicei, nicio tradiţie sau religie nu poate justifica tratamentul crud şi degradant.

Astăzi, haideţi să fim solidari cu femeile şi fetele. Merită să trăiască o viaţă demnă, lipsită de teamă şi ruşine. Haideţi să luptăm pentru toleranţă zero faţă de violenţa împotriva femeilor şi a fetelor în casele noastre, în şcolile noastre, la locurile de muncă şi în lăcaşurile de cult, în comunităţile şi naţiunile noastre. Este timpul ca bărbaţii şi femeile, băieţii şi fetele să colaboreze pentru a pune capăt acestor odioase încălcări ale drepturilor omului.

Astăzi şi în fiecare zi, UNFPA, ca parte din Organizaţia Naţiunilor Unite, va sprijini eforturile ţărilor pentru
combaterea violenţei împotriva femeilor şi fetelor, şi pentru emanciparea femeilor, realizarea egalităţii de gen şi respectarea drepturilor la sănătatea reproducerii.

Fondul ONU pentru Populaţie este o agenţie internaţională de dezvoltare care promovează dreptul fiecărui om – femeie, bărbat, copil – la o viaţă sănătoasă şi cu şanse egale în societate. Fondul ONU pentru Populaţie ajută ţările în care activează să folosească informaţiile despre populaţie pentru a elabora politici şi programe de reducere a sărăciei şi de creare a condiţiilor pentru ca fiecare sarcină să fie dorită, fiecare naştere să fie sigură, fiecare tânăr să fie protejat de HIV/SIDA şi fiecare fată şi femeie să fie tratată cu respect şi să trăiască o viaţă demnă.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi biroul UNFPA:
Stela Serghiuţă, 201 78 35, serghiuta@unfpa.org
Ramona Cîrlig, 201 78 92, cirlig@unfpa.org

http://www.unfpa.ro

Leave a Reply